IPG Laser GmbH Inżyniera Serwisu (kobieta/mężczyzna) w Polsce Północnej lub w rejonie Wielkopolski

Inżyniera Serwisu (kobieta/mężczyzna) w Polsce Północnej lub w rejonie Wielkopolski

Toruń, Polen

IPG Photonics is the world's leading provider of high power fiber lasers and fiber amplifiers that are revolutionizing performance and utility in a remarkable array of materials processing. For the expansion of our Service Group in Poland, we are looking for a

Service Engineer (male/female)

Northern Poland or in the region of Wielkopolska

IPG Photonics jest liderem w rozwoju i produkcji najwyższej wydajności laserów włóknowych oraz wzmacniaczy dla różnorodnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu.

Dla wzmocnienia naszego zespołu serwisowego poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżyniera Serwisu (kobieta/mężczyzna)

w Polsce Północnej lub w rejonie Wielkopolski

Your tasks / Opis stanowiska::

  • Installation and commissioning of the lasers at our customers´ places
  • Demonstrations, instructions and customer training
  • Resolution of technical problems occurring with disorders or failures at our customers´ locations
  • Answering customer´s questions at our service hotline


  • uruchamianie i obsługa serwisowa laserów wysokiej mocy w lokalizacji klienta
  • Pokazy, instrukcje i szkolenie klientów z zakresu działania maszyn
  • Rozwiązanie problemów technicznych występujących w przypadku awarii maszyny również w lokalizacjach naszych klientów
  • Obsługa klienta na infolinii serwisu

 

Your profile / Profil kandydata:

Besides a high degree in electronics, mechatronics or similar studies, you have an in-depth knowledge of electronics, analog and digital technology.

You are willing to travel within Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary and occasionally to other countries. You own a driver´s license and have good communication skills in Polish and English language. You are a team player with strong organizational and communication skills.

Oprócz wyższego wykształcenia w dziedzinie elektroniki, mechatroniki lub pokrewnych, posiadasz dogłębną wiedzę na temat elektroniki, technologii analogowej i cyfrowej

chcesz podróżować po Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, a czasami do innych krajów

posiadasz licencję kierowcy oraz dobre umiejętności komunikacyjne w języku polskim i angielskim

jesteś osobą z silnymi umiejętnościami organizacyjnymi i komunikacyjnymi.

poszukujesz interesującego i wymagającego stanowiska w trudnym otoczeniu technicznym.

Training takes place at our locations in Gliwice, Poland and Burbach (NRW, Germany). Szkolenie odbywa się w naszych lokalizacjach w Gliwicach, w Polsce i w Burbach (NRW, Niemcy).

If you are searching an interesting and challenging position in a demanding technical surrounding, we are looking forward to your written English (or German) and Polish application (motivation letter, CV, school/college/university certificates, letters of recommendation) including your earliest possible date of entry and salary expectations. Please note that we only can process applications with complete documents.

Wówczas, czekamy na pisemne zgłoszenie w języku polskim i angielskim lub niemieckim, zawierające: CV, dyplom ukończenia studiów, referencje, informację o najwcześniejszej, możliwej dacie rozpoczecia pracy oraz oczekiwania dotyczące wynagrodzenia. Informujemy, że rozważone zostaną wyłącznie kompletne dokumenty aplikacyjne.

IPG Laser GmbH

Personalabteilung

Siemensstraße 7

D-57299 Burbach

Germany